Home-fried Kielbasa tsp. p

Home-fried Kielbasa  tsp. p


Home-fried Kielbasa tsp. paprika tsp minced garlic tsp. Kosher salt tsp. oregan

Source: HERE